Choose format

In stock
NOK 1 099

Politirettslige tekster

En utvikling fra fag til vitenskap
«Politirettlige tekster - fra fag til vitenskap» gjør opp status for rettsdisiplinen gjennom å kombinere eldre og nyskrevne tekster.

I «Politirettlige tekster - fra fag til vitenskap» blir de viktigste artiklene om politirettslige emner gjennom historien samlet. Redaktørene for boken, Tor-Geir Myhrer og Gert Johan Kjelby, syr dem sammen og gjør opp status for rettsområdet. I tillegg skriver de tre nye artikler.

Ragnar L. Auglend, Henry John Mæland og Knut Røsandhaugs «Politirett» fra 1998 var den første samlede framstillingen av politiretten, og den markerte startskuddet for en mer omfattende litterær produksjon. Denne boken gir både studenter og praktikere lett tilgang til de mest relevante artiklene på fagområdet publisert før 2023, i tillegg til et klarere bilde av hva politirett er.

Detailed information

  • Pages: 968
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215063713
  • Publication date: 26.06.2023
  • Book group: 221

Gert Johan Kjelby

Gert Johan Kjelby er professor ved Universitetet i Stavanger og professor II ved Universitetet i Bergen og Politihøgskolen i Oslo. Han har tidligere vært politijurist (1997-1999) og statsadvokat (1999-2015). Kjelby er en produktiv forfatter av bøker og artikler innen strafferett, straffeprosess og politi- og påtalerett.
More about the author

Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer er professor emeritus fra Politihøgskolen, hvor han var professor i perioden 2006-2020. Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementet. Myhrer har utgitt flere bøker om politi- og påtalerettslige emner, som taushetsplikt i straffesaksbehandlingen, bruk av skytevåpen og håndjern, vandel og skikkethet samt påtaleetikk.
More about the author