Gert Johan Kjelby

Gert Johan Kjelby

Gert Johan Kjelby er professor ved Universitetet i Stavanger og professor II ved Universitetet i Bergen og Politihøgskolen i Oslo. Han har tidligere vært politijurist (1997-1999) og statsadvokat (1999-2015). Kjelby er en produktiv forfatter av bøker og artikler innen strafferett, straffeprosess og politi- og påtalerett.

Books by Gert Johan Kjelby