Choose format

In stock
NOK 1 349

Rettsavklaring og rettsutvikling

Festskrift til Tore Schei

Detailed information

  • Pages: 824
  • Language: nor
  • ISBN: 9788215026091
  • Publication date: 19.02.2016
  • Book group: 221
Festskriftet til Tore Schei inneholder 32 artikler, skrevet både av Høyesteretts egne dommere og fremtredende fagpersoner utenfor Høyesterett.

Magnus Matningsdal

Magnus Matningsdal er dommer i Høyesterett.
More about the author

Toril M Øie

Toril M. Øie er høyesterettsdommer. Hun har tidligere hatt fagansvar for prosess i Justisdepartementets lovavdeling.
More about the author

Jens Edvin A. Skoghøy

JENS EDVIN A. SKOGHØY, er professor i rettsvitenskap ved UiT ¿ Norges arktiske universitet. Han ble cand.jur. i 1980 og dr. juris i 1990 på avhandlingen Factoringpant. Fra 15. august 1998 til 31. januar 2017 var han dommer i Høyesterett. I tillegg til å ha vært dommer og professor har han erfaring fra privat advokatpraksis.
More about the author