Choose format

NOK 519

Rettspsykiatri i prakis

2. utgave
Rettspsykiatri i prakis er en praktisk veiledningsbok for rettspsykiatrisk sakkyndig. Den inneholder kapitler om juridiske forhold som alle leger og psykologer bør kjenne til når de forholder seg til psykiatriske pasienter. Alle som utfører rettspsykiatriske oppdrag for domstolene vil også finne presentasjon av aktuelle lover og hvorledes disse anvendes i klinisk rettspsykiatri.
De fire første delene i boken gir en grundig innføring i formelle utfordringer ved sakkyndigarbeide, strafferettspsykiatri og sivil psykiatri, inklusiv psykisk helsevernlov. Bokens femte del presenterer kliniske problemstillinger som er spesielle for strafferettspsykiatri.

Første utgave ble til i en periode hvor fire nye helselover og nye lover om strafferettslig utilregnelighet og straffelovens særreaksjoner ble vedtatt. I andre utgave er erfaringer ved bruk av de nye lovene innarbeidet. Innholdet om rettspsykiatrisk sakkyndighet i straffesaker er spisset. Det har resultert i at stoff om sivile barnesaker er tatt ut. Stoffet om Psykisk Helsevernloven og de andre helselovene er beholdt og utvidet med bakgrunn i nye forskrifter og rettsavgjørelser.

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215003931
  • Publication date: 16.06.2004
  • Book group: 213

Randi Rosenqvist

Randi Rosenqvist er spesialist i psykiatri og mangeårig overlege ved regional sikkerhetsavdeling ved Aker Sykehus/Gaustad. Hun er i dag ansatt ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Rosenqvist har arbeidet med rettspsykiatri i mer enn 25 år, og sittet i Den rettsmedisinske kommisjon siden 1983. Hun har tidligere publisert Rettspsykiatri i praksis (2004) sammen med psykolog Kirsten Rasmussen.
More about the author

Kirsten Rasmussen

Kirsten Rasmussen er spesialist i klinisk neuropsykologi og i psykologisk rehabilitering. Hun er professor i rettspsykologi ved Psykologisk institutt ved NTNU.
More about the author