Randi Rosenqvist

Randi Rosenqvist

Randi Rosenqvist er spesialist i psykiatri og mangeårig overlege ved regional sikkerhetsavdeling ved Aker Sykehus/Gaustad. Hun er i dag ansatt ved Kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri, Oslo Universitetssykehus. Rosenqvist har arbeidet med rettspsykiatri i mer enn 25 år, og sittet i Den rettsmedisinske kommisjon siden 1983. Hun har tidligere publisert Rettspsykiatri i praksis (2004) sammen med psykolog Kirsten Rasmussen.

Books by Randi Rosenqvist