Choose format

In stock
NOK 599

Risiko og tilsyn

Risikostyring og rettslig regulering. 2. utgave
I Norge skal omkring 40 statlige tilsynsorgan håndtere ulike former for risiko og bidra til et tryggere samfunn. Tilsynene skal utøve myndighetskontroll og reagere når lovpålagte krav ikke etterleves.

I denne boken drøftes blant annet sammenhengen mellom risiko, regulering og tilsyn i et institusjonelt og kunnskapsbasert perspektiv. Forfatterne behandler tema som forvaltningsrett, rettssikkerhet, påtalemyndighet og funksjonsbaserte rettsregler, og diskuterer samarbeid og koordinering mellom tilsyn og tilsyn med kommunal virksomhet.

«Risiko og tilsyn» retter seg mot alle som er opptatt av organisering og utøvelse av tilsyn på ulike nivåer i samfunnet. Dette gjelder både statlig og kommunal virksomhet, myndighetskontakter, ledere og andre aktører innen privat virksomhet som utsettes for myndighetskontroll. Boken retter seg mot studenter innenfor tema som forvaltning, rettslig regulering og sikkerhetsstyring.


Bidragsytere:
Jan Fridthjof Bernt, Kari Evensen, Ine Fintland, Hans Petter Graver, Anders Haugland, Svein Lie, Petter Lodden, Ragnhild Lunde, Helge Løtveit, Kjell Harald Olsen, Marius Stub og Runar Torgersen.

Detailed information

  • Pages: 320
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215024240
  • Publication date: 23.06.2015
  • Book group: 214

Preben Hempel Lindøe

Preben H. Lindøe er professor emeritus ved Universitetet i Stavanger innenfor fagområdet samfunnssikkerhet. Han har doktorgrad fra NTNU (1992) om innføring av internkontrollreformen i landbasert virksomhet. I mange år har Lindøe arbeidet med teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger innenfor arbeidsliv, arbeidsmiljø, sikkerhetsregulering og sikkerhetsstyring. Han har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor disse fagområdene.
More about the author

Jacob Kringen

Jacob Kringen er seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Han er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og har en doktorgrad fra samme sted om sikkerhetsreguleringen i petroleumssektoren. Kringen har i mange år arbeidet med regulering, tilsyn og andre generelle forvaltningspolitiske spørsmål. Han har arbeidserfaring fra blant annet Arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Vestfold, Statskonsult (nå Difi) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
More about the author

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut er seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Stavanger (samfunnssikkerhet) og Høgskulen på Vestlandet (helsefag). Han er lege og spesialist i samfunnsmedisin og har arbeidet mye med tilsyn og oppfølging av uønskede hendelser i helsetjenesten. Han har også deltatt i flere offentlige utredninger, blant annet Koronakommisjonen.
More about the author