Preben Hempel Lindøe

Preben Hempel Lindøe

Preben H. Lindøe er professor emeritus ved Universitetet i Stavanger innenfor fagområdet samfunnssikkerhet. Han har doktorgrad fra NTNU (1992) om innføring av internkontrollreformen i landbasert virksomhet. I mange år har Lindøe arbeidet med teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger innenfor arbeidsliv, arbeidsmiljø, sikkerhetsregulering og sikkerhetsstyring. Han har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor disse fagområdene.

Books by Preben Hempel Lindøe