Choose format

In stock
NOK 399

Sammenhenger i sosialt arbeid

Sosialt arbeid som praksis og akademisk fag formes og utvikles i mange sammenhenger. Denne boken presenterer forskning om noen av disse sammenhengene.

Hva man kaller disse sammenhengene, er knyttet til hvordan man forstår dem, og hva man legger vekt på. Vi forstår sosialt arbeid på én måte når vi ser etter spenninger, og på en annen måte når vi ser etter hvordan noe henger sammen.

Forfatterne i denne boken skriver om sammenhenger mellom et praksisbasert yrke og en akademisk disiplin, mellom utdanning og yrke. Og det er sammenhenger mellom flere formål i sosialt arbeid; forvaltning, endring, utvikling, samhold, myndiggjøring og frigjøring. Forfatterne analyserer sammenhenger mellom teoretiske perspektiver og analyser, og mellom sentrale verdier og etiske prinsipper. De ser også på sosialt arbeid i sammenhenger mellom enkeltmennesker og strukturer, styrker og livsutfordringer og det lokale og det globale

Forfatterne bidrar til å styrke sosialt arbeids kjerne gjennom å utforske og analysere sentrale empiriske og teoretiske sammenhenger i faget. Dette vil også bidra til fagets helhetssyn. Boken er skrevet for master i sosialt arbeid.

Detailed information

  • Pages: 280
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215063652
  • Publication date: 09.12.2022
  • Book group: 213

Øystein Henriksen

Øystein Henriksen er dosent i sosialt arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. Han har ph.d. i sosiologi. Henriksen arbeider med forskning innenfor rusfeltet og forebyggende arbeid, samt forholdet mellom teori og praksis i sosialarbeiderutdanningene.
More about the author

Guro Wisth Øydgard

Guro Wisth Øydgard er førsteamanuensis i sosialt arbeid, ph.d. i sosiologi, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.
More about the author

Asgeir Solstad

Asgeir Solstad er dosent i sosialt arbeid ved Nord universitet, og har doktorgrad i sosiologi fra samme universitet. Hans forskning har vært konsentrert om fagutvikling og organisering i velferdstjenestene. Han er opptatt av fattigdom, betalingsproblemer og økonomisk rådgivning. Men han arbeider også med boligsosiale spørsmål og NAV som velferdsforvaltning og arena for sosialt arbeid.
More about the author