Guro Wisth Øydgard

Guro Wisth Øydgard

Guro Wisth Øydgard er førsteamanuensis i sosialt arbeid, ph.d. i sosiologi, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.

Books by Guro Wisth Øydgard