Choose format

In stock
NOK 269

Skaperglede i norskfaget

Elevaktiv literacy-undervisning på ungdomstrinnet
Det er viktig at elevene opplever skaperglede i norskfaget.

I denne boka presenteres 43 undervisningsopplegg som vektlegger tekstskaping tilpasset ungdomstrinnets norskfag. Arbeidsmåtene i boken bygger på New London Groups teori om multiliteracy og Bill Cope og Mary Kalantzis modell for planlegging av literacy-undervisning.

Forfatterne håper oppleggene kan bidra til skaperglede og godt læringsarbeid. Noe av det som presenteres, kan gjenbrukes, noe kan videreutvikles, og noe kan inspirere til å ta fatt i nye tekster og tematikker.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215061252
  • Publication date: 23.01.2023
  • Book group: 893

Ingrid Elisabeth Ertzeid

er universitetslektor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun underviser i norsk i lærerutdanningen og lektorutdanningen, samt i desentralisert kompetanseutvikling. Ingrid Ertzeid har lang undervisningserfaring fra ulike skoleslag, både grunnskole, videregående skole og folkehøgskole. Hun har skrevet boka Nynorsk på nytt (2020) sammen med Norunn Askeland og Cecilie Falck-Ytter. Ertzeid deltar nå i forskningsprosjektet Kritisk literacy i ei digital og global tekstverd.
More about the author

Anne Løvland

er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder. Hun har lang erfaring med undervisning i norsk i lærerutdanningen. Forskningen hennes dreier seg særlig om sammensatte tekster i en skolekontekst og om sakprosa for barn og voksne. Anne Løvland har skrevet bøkene På mange måtar. Samansette tekstar i skolen (2007) og På jakt etter svar og forståing. Samansette fagtekstar i skulen (2011). Sammen med danske kollegaer (Simon Skov Fougt og Mikkeline Blatt Hoffmeyer) har hun også utgitt bøkene Multimodalitet i skolen og Multimodalitet 1.-6. klasse i Danmark (2020). Løvland deltar nå i forskningsprosjektet Kritisk literacy i ei digital og global tekstverd.
More about the author