Choose format

In stock
NOK 309

Tegn-til-tale i barnehage og skole

Tegn-til-tale er en metode for språkstøtte der man kombinerer talespråk i rolig tempo med tegn til ett eller flere ord i setninga. Tegna er (ofte) henta fra tegnspråk, og tegn som språkstøtte ser ut til å være nyttig for ulike grupper hørende barn. Tegn-til-tale blir brukt i mange barnehager og skoler i dag, særlig i kommunikasjon med barn med forsinka språkutvikling, men også i hele barnegrupper på småbarnsavdelinger eller med barn som har norsk som andre talespråk.

Tegn-til-tale i barnehage og skole er en fagfellevurdert, vitenskapelig antologi med mål om å styrke eksisterende praksis med forsking og faglige begrunnelser. Boka har bidrag fra sentrale fagpersoner fra utdanningsinstitusjoner og praksisfeltet, blant annet språkforskere, pedagoger, spesialpedagoger, ei mor og en som selv brukte tegn-til-tale i oppveksten.

Boka passer for alle som vil lære mer om god kommunikasjon og inkludering i barnehage og skole.

Redaktørene har med seg bidragsyterne Nina Braadland, Gunn Marit Edland, Maria Elofsson¸ Cathrine Evensen, Mia Johansen, May Britt Nordtveit, Wenche Rognlid, Elin Stampeløkken, Tobba Therkildsen Sudmann, Gunn Irene Suhr, Gro Hege S. Urdal og Arnfinn Muruvik Vonen.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060507
  • Publication date: 10.03.2023
  • Book group: 893

Inger Birgitte Torbjørnsen

Inger Birgitte Torbjørnsen er høgskolelektor på Institutt for velferd og deltaking på Høgskulen på Vestlandet (HVL). Der forsker hun blant annet på bruk av tegn til alle i barnehagen og læringsmiljø for hørselshemmede elever i grunnskolen.
More about the author

Randi Neteland

Randi Neteland er førsteamanuensis på Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet(HVL). Fagfeltet hennes er norsk språk, språkbruk, språklig variasjon og -endring, og barns språkutvikling. Randi Neteland vant Universitetsforlagets lærebokpris for 2018.
More about the author

Edit Bugge

Edit Bugge er førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen på Vestlandet, der ho underviser i lærarutdanninga og i barnehagelærarutdanninga. Ho har skrive ei rekkje vitskaplege artiklar om barns språktileigning og om språkleg variasjon og endring.
More about the author