Choose format

In stock
NOK 279

Ungdom i oppvekst og utdanning

Mening og håndterbarhet før og nå
Hva er det som gir mening for barn og ungdom, og hva bestemmer hvor godt de håndterer livene sine gjennom oppveksten?

Det å ha en barndom å referere til er noe vi alle har felles. Erfaringer fra skole og oppvekst er noe alle har; ikke de samme erfaringene, men noen felles referanserammer. Gjennom barndom, barnehage og skole får vi våre første erfaringer med å formes av andre, bli kjent med oss selv og se våre muligheter. For noen kan erfaringer fra barndom og oppvekst også minne oss om mangel på muligheter og mening. Fordi utdanningssystemet bestemmer mye over hvilke muligheter vi får ta del i og hvilken lærdom vi bør tilegne oss, er barn og unges oppvekst en viktig del av både den private og offentlige debatten. I denne boken ser forfatterne både bakover i tid og framover mot nye utfordringer som samfunn og utdanning står overfor, når det gjelder å gi alle barn og unge en meningsfull oppvekst.

Målgruppe for boken er studenter og forskere i pedagogiske fag og lærerutdanning og alle som er interessert i oppvekst og utdanning før og nå.

Detailed information

  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215047683
  • Publication date: 11.09.2020
  • Book group: 893

Heidun Oldervik

Førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har tidligere arbeidet som barnehagelærer, barnehagestyrer og rektor. Hun forsker og underviser om styring som fenomen, i et historisk perspektiv og i forhold til ulike nivåer, områder, grupper, funksjoner og reformer i utdanningsfeltet. Hun underviser også i tema som velferdsstaten og om barn og unges oppvekstvilkår.
More about the author

Ellen Saur

Professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun har arbeidet som pedagog i barnehage, grunnskole og videregående skole, særlig knyttet til tilpasset undervisning. Hun forsker og underviser i temaer som funksjonshemmingsteori, rådgivning og disability art. For tiden forsker hun på hvordan elever samhandler med det fysiske miljøet og hvilken betydning arkitektur og design har for læring, sosial samhandling og inkludering.
More about the author