Choose format

In stock
NOK 439

Verdipedagogikk i barnehagen

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215024516
  • Publication date: 18.09.2015
  • Book group: 215
Norge er et pluralistisk samfunn, og i barnehagen blir det kommunisert en rekke ulike verdier mellom barn og voksne. Hvilke verdier preger så barnehagehverdagen, og hvilke dilemmaer kan oppstå i de ansattes verdipedagogiske arbeid?
Forfatterne ønsker å bidra til denne diskusjonen ved å formidle kunnskap fra et fireårig aksjonsforskningsprosjekt. Studien tar utgangspunkt i Habermas kommunikative teori og bruker ulike metodologiske tilnærminger. I boken belyses det komplekse arbeidet med verdier som pågår i hverdagens mange møter mellom voksne og barn, for eksempel i garderoben og leken. Videre ser vi hvilke refleksjonsprosesser et slikt arbeid kan sette i gang hos personalet. Avslutningsvis trekker forfatterne opp samfunnsmessige perspektiver på barnehagens arbeid med verdier.

Boken henvender seg til fagfolk i barnehagen, studenter, forskere og andre med interesse for barnehagesektoren.

Alle forfatterne arbeider ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Eva Marianne Johansson

Professor i pedagogikk ved Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring med forskning om barns læring i barnehage og tidlige skoleår. Eva har medvirket i et stort antall nasjonale og internasjonale studier og har publisert en rekke artikler og bøker, både i Norge og i Sverige.
More about the author

Berit Zachrisen

Berit Zachrisen er tilsatt i en postdoktorstilling i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. I 2013 fullførte hun sin doktorgrad om «Interetniske møter i barnehagen» ved den samme institusjonen.
More about the author

Berit Tofteland

Berit Tofteland er universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, hvor hun underviser i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Undervisningsområdene hennes er i hovedsak knyttet til verdier og relasjoner, med særlig vekt på arbeidet med de yngste i barnehagen. Hun har i flere år vært mentor for utviklingsarbeider om verdier i barnehagen og har også mange års erfaring som barnehagelærer.
More about the author

Monika Röthle

Monika Röthle er utdannet barnehagelærer og førstelektor ved Universitet i Stavanger, der hun har undervist i barnehagelærerutdanningen fra 1985. Hennes faglige interessefelt er barnehagehistorie, temaarbeid, små barns lek og verdier i barnehagen. Hun har publisert artikler i norske og internasjonale tidsskrift og vært medredaktør av Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2005/2013) og Ny rammeplan ¿ ny pedagogikk? (2007). Videre har hun sammen med Elisabeth Ianke Mørkeseth ledet EU-prosjektet TODDLER (2010-2013), der de blant annet står bak filmen Parental Involvement, om foreldresamarbeid i åpen barnehage.
More about the author

Kristin Fugelsnes

Kristin Fugelsnes er universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, hvor hun underviser i pedagogikk i barnehagelærerutdanningen. Hennes faglige interessefelt er profesjonsetikk, forskningsetikk og omsorg.
More about the author