Monika Röthle

Monika Röthle

Monika Röthle er utdannet barnehagelærer og førstelektor ved Universitet i Stavanger, der hun har undervist i barnehagelærerutdanningen fra 1985. Hennes faglige interessefelt er barnehagehistorie, temaarbeid, små barns lek og verdier i barnehagen. Hun har publisert artikler i norske og internasjonale tidsskrift og vært medredaktør av Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (2005/2013) og Ny rammeplan ¿ ny pedagogikk? (2007). Videre har hun sammen med Elisabeth Ianke Mørkeseth ledet EU-prosjektet TODDLER (2010-2013), der de blant annet står bak filmen Parental Involvement, om foreldresamarbeid i åpen barnehage.

Books by Monika Röthle