Choose format

In stock
NOK 459

Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne

Forebygging, avdekking og håndtering

Anmeldelser: 

  • Gjennom boka til Dahl og Sørensen vil man ikke bare få en større forståelse for TryggEst, men man vil også få større kunnskap om ulike overgrep, kjennetegn på disse og hvordan man både kan forebygge og håndtere disse. Vi som fagfolk her fremdeles mye vi kan gjøre for bedre å fange opp og håndtere disse overgrepene. Les hele anmeldelsen hos Vernepleier.no, her.
Vi er særlig risikoutsatt for krenkelser og overgrep hvis vi har reduserte kognitive, psykiske eller fysiske funksjoner. Personer kan være ekstra utsatt fordi de tilhører en minoritet det er knyttet fordommer og negative holdninger til. I denne boken får du kunnskap om hvilke situasjoner som kan gi økt risiko for å bli utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, hvordan vi kan gjenkjenne tegnene på risiko og på at noen har vært eller blir utsatt. Forfatterne beskriver kunnskapsbaserte metoder for forebygging og hvordan personens egne styrker kan føre til løsninger.
Programmene TryggEst, som Bufdir prøver ut i Norge, og Safeguarding of vulnerable adults fra England er sentrale i boken. De er opptatt av å ivareta personer som varig eller forbigående er i en livssituasjon som gir økt risiko for å bli utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. En slik livssituasjon kan innebære funksjonsnedsettelse, psykisk lidelse, rusmisbruk, demens, utviklingshemming, høy alder eller somatisk sykdom. Det kan også innebære å ha en etnisk minoritetsbakgrunn, eller å ha andre kjønn eller seksuelle preferanser enn majoriteten.
Boken er skrevet for profesjoner innenfor velferdstjenestene, enten det er i kommunene eller i spesialisthelsetjenesten.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215046327
  • Publication date: 18.11.2020
  • Book group: 213

Nina Christine Dahl

Nina Christine Dahl er seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og doktorgradsstipendiat. Hun har en master i funksjonshemming og samfunn (NTNU); masteroppgaven omhandlet politiets erfaringer med avhør av personer med utviklingshemming. Nina har erfaring fra helse- og omsorgstjenester, Stiftelsen SOR, Høgskulen på Vestlandet og avhør ved Statens barnehus i politiet. Hun har gitt ut bøker om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne og vært medforsker i et prosjekt om rettssikkerhet for personer med kognitive vansker. Hennes doktorgradsarbeid omhandler rettigheter for mistenkte med kognitive funksjonsnedsettelser.
More about the author

Dagfinn Sørensen

Dagfinn Sørensen er psykolog og spesialist i klinisk sexologi, NACS. Han arbeider for tiden ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri - region Nord, ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Der har han ansvar for utvikling av det regionale behandlingstilbudet til personer med problematikk knyttet til seksuallovbrudd. Dagfinn har utgitt en rekke bøker og annen faglitteratur, sist som medforfatter av boken Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne. Forebygging, avdekking og håndtering, utgitt på Universitetsforlaget i 2020.
More about the author