Nina Christine Dahl

Nina Christine Dahl

Nina Christine Dahl er seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og doktorgradsstipendiat. Hun har en master i funksjonshemming og samfunn (NTNU); masteroppgaven omhandlet politiets erfaringer med avhør av personer med utviklingshemming. Nina har erfaring fra helse- og omsorgstjenester, Stiftelsen SOR, Høgskulen på Vestlandet og avhør ved Statens barnehus i politiet. Hun har gitt ut bøker om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne og vært medforsker i et prosjekt om rettssikkerhet for personer med kognitive vansker. Hennes doktorgradsarbeid omhandler rettigheter for mistenkte med kognitive funksjonsnedsettelser.

Books by Nina Christine Dahl