Dagfinn Sørensen

Dagfinn Sørensen

Dagfinn Sørensen er psykolog og spesialist i klinisk sexologi, NACS. Han arbeider for tiden ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri - region Nord, ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Der har han ansvar for utvikling av det regionale behandlingstilbudet til personer med problematikk knyttet til seksuallovbrudd. Dagfinn har utgitt en rekke bøker og annen faglitteratur, sist som medforfatter av boken Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne. Forebygging, avdekking og håndtering, utgitt på Universitetsforlaget i 2020.

Books by Dagfinn Sørensen