Velg format

På lager
kr 389

Fedrekvoten

Og den farsvennlige velferdsstaten
Innføringen av fedrekvoten i 1993 markerte starten på den norske velferdsstatens farsvennlige politikk. Denne reformen har vakt oppsikt og debatt både i Norge og i det internasjonale samfunn. Med fedrekvoten blir velferdsstaten en sentral institusjonell aktør i utformingen av fedreskap gjennom å innføre statlige incentiver for fedres omsorgsarbeid. Den eksplisitte målsettingen med fedrekvoten var å styrke relasjonen mellom far og barn. I tillegg var intensjonen å bidra til økt likestilling mellom mor og far i arbeidsliv og omsorgsarbeid.

Hensikten med denne boka fra 2012 er å belyse hva som har skjedd i dette «forsøkslaboratoriet» i de 20 årene vi har hatt fedrekvote. I løpet av de årene vi har hatt fedrekvote er den blitt kraftig forlenget og gjort fleksibel. Andelen innvandrere til Norge har økt i den samme perioden. I boka er vi opptatt av hvordan fedrekvoten erfares og brukes av ulike grupper fedre. Hva betyr den for kontakten mellom fedre og barn? Hva betyr den for likestillingen i familien og arbeidslivet? Hvordan virker
endringene i ordningen inn på bruken? Hvilke erfaringer har andre nordiske land med bruken av fedrekvote?

"Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten" er skrevet både for forskere, studenter, politikere og for medlemmer av velferdsstatens profesjoner og organisasjoner som arbeider med omsorgspolitikk.

Bidragsytere: Gunnar Andersson, Lotte Bloksgaard, Berit Brandth, Kristin Horn Bringedal, Brita Bungum, Ann-Zofie Duvander, Guðný Björk Eydal, Ingólfur V. Gíslason, Sigtona Halrynjo, Gunnhild Foss Heggem, Anette Hoel, Øystein Gullvåg Holter, Ragni Hege Kitterød, Elin Kvande, Trude Lappegård, Selma Therese Lyng, Kristine Warhuus Smeby, Helene Aarseth.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215059648
  • Utgivelsesdato: 29.07.2021
  • Bokgruppe: 893

Berit Brandth

Berit Brandth er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hun har en omfattende akademisk produksjon; har publisert en rekke rapporter, bokkapitler og vitenskaplige artikler innen temaene kjønn, arbeid, familie og velferdsstat. Berit Brandth har, sammen med NTNU-kollega Elin Kvande, skrevet boken "Fleksible fedre. Maskulinitet arbeid, velferdsstat" (Universitetsforlaget 2003). Hun har også vært redaktør (sammen med Kvande) av "Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten" (september 2013).
Mer informasjon om forfatteren

Elin Kvande

Elin Kvande er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Forskningsområdene hennes er organisasjon og ledelse, nye organisasjonsformer og globalisering, fedre og velferdsstatspolitikk. Hun publiserer jevnlig i ulike media og brukes ofte som fordragsholder. Elin Kvande har, sammen med NTNU-kollega Berit Brandth, skrevet boken "Fleksible fedre. Maskulinitet arbeid, velferdsstat" (Universitetsforlaget 2003). Hun har også vært redaktør (sammen med Brandth) av "Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten" (september 2013).
Mer informasjon om forfatteren