Elin Kvande

Elin Kvande

Elin Kvande er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Forskningsområdene hennes er organisasjon og ledelse, nye organisasjonsformer og globalisering, fedre og velferdsstatspolitikk. Hun publiserer jevnlig i ulike media og brukes ofte som fordragsholder. Elin Kvande har, sammen med NTNU-kollega Berit Brandth, skrevet boken "Fleksible fedre. Maskulinitet arbeid, velferdsstat" (Universitetsforlaget 2003). Hun har også vært redaktør (sammen med Brandth) av "Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten" (september 2013).

Bøker av Elin Kvande