Berit Brandth

Berit Brandth

Berit Brandth er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hun har en omfattende akademisk produksjon; har publisert en rekke rapporter, bokkapitler og vitenskaplige artikler innen temaene kjønn, arbeid, familie og velferdsstat. Berit Brandth har, sammen med NTNU-kollega Elin Kvande, skrevet boken "Fleksible fedre. Maskulinitet arbeid, velferdsstat" (Universitetsforlaget 2003). Hun har også vært redaktør (sammen med Kvande) av "Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten" (september 2013).

Bøker av Berit Brandth