Velg format

På lager
kr 389

Hinduer

Det er cirka en milliard hinduer på verdensbasis. De fleste bor i sørasiatiske land som India, Sri Lanka og Nepal. Men mange lever i diaspora i andre verdensdeler og andre land, også i Norge.

Religiøse tradisjoner lever og videreformidles gjennom menneskers praksiser. Denne bokas utgangspunkt er derfor å vise hinduers religiøse praksiser. Vi får innsikt i hvordan hinduer praktiserer og forstår sin religion i dagens Norge - og i et globalt perspektiv.

Forfatteren presenterer egne forskningsresultater, sentrale forestillinger, fortellinger, tekster, hellige skrifter, historie, estetikk og etikk. Mangfoldige praksiser er en grunntone i hindutradisjonene. Mangfoldet gjenspeiles blant annet i klasse, kjønn, tradisjonsformidling, syn på frelse og tolkninger av historien. Det er likevel mye som binder hinduer sammen. Et eksempel er de sentrale forestillingene om karma og dharma, et annet er den rike fortellingstradisjonen, inkludert de to eposene Ramayana og Mahabharata.

«Fantastisk bra om hinduismen»
Jørn-Kr. Jørgensen i bokstaver.no

Informasjon om boka

  • Sider: 328
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030197
  • Utgivelsesdato: 17.12.2018
  • Bokgruppe: 217

Tove Nicolaisen

Tove Nicolaisen er professor emerita ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen, ved OsloMet. Sammen med Halldis Breidlid har hun skrevet boka I begynnelsen var fortellingen, som har kommet ut på Universitetsforlaget i flere utgaver. Hun har også skrevet boka Hinduer og boka Fortellingene om Rama og Sita, samt doktoravhandling om hvordan barn med hindubakgrunn opplever religions- og livssynsundervisningen i norsk skole. Hun har i tillegg bidratt til en rekke andre fag- og pensumbøker. Hennes forskningsinteresser er hindutradisjoner, religionsmøter/dialog, religionenes kunst og fortellingstradisjoner.
Mer informasjon om forfatteren