Tove Nicolaisen

Tove Nicolaisen

Tove Nicolaisen er professor emerita ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen, ved OsloMet. Sammen med Halldis Breidlid har hun skrevet boka I begynnelsen var fortellingen, som har kommet ut på Universitetsforlaget i flere utgaver. Hun har også skrevet boka Hinduer og boka Fortellingene om Rama og Sita, samt doktoravhandling om hvordan barn med hindubakgrunn opplever religions- og livssynsundervisningen i norsk skole. Hun har i tillegg bidratt til en rekke andre fag- og pensumbøker. Hennes forskningsinteresser er hindutradisjoner, religionsmøter/dialog, religionenes kunst og fortellingstradisjoner.

Bøker av Tove Nicolaisen