Velg format

kr 499

Hvordan forstå fordommer?

Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn
Forfatterne i denne boka argumenterer for at definisjonen av begrepet fordommer som opptrer i den offentlige samtalen og i politiske kontekster, bør utvides.

Fordommer befinner seg på ulike nivåer i samfunnet og bunner i komplekse forhold vedrørende makt, avmakt, motmakt, identitet, språk, kultur og historieforståelse. For å kunne utarbeide gode og effektive strategier for å motarbeide fordommer trengs det inngående kunnskap om hva fordommer er innenfor ulike akademiske felt, og hvorfor og hvordan de oppstår. For å fange inn kompleksiteten i fordomsbegrepet er boka sammensatt av bidrag fra mange forskjellige disipliner og teoritradisjoner. I bokas kapitler legges det vekt på konstruksjoner, dimensjoner, praksiser og manifestasjoner av fordommer, samt hvilke handlinger som trengs for å kunne motarbeide fordommer.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041278
  • Utgivelsesdato: 25.05.2021
  • Bokgruppe: 215

Reidun Faye

Reidun Faye er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, og underviser i samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen. Hun forsker bl.a. på rasisme, utenforskap, digitalisering i skolen og digital didaktikk.
Mer informasjon om forfatteren

Eva Mila Lindhardt

Eva Mila Lindhardt er religionshistoriker og førstelektor ved Universitetet i Agder. Hun underviser i RLE (religion, livssyn og etikk) på ulike nivåer og på alle lærerutdanningene. Hun forsker på tema knyttet til lærerutdanning og barnehagefeltet.
Mer informasjon om forfatteren

Bodil Ravneberg

Bodil Ravneberg er professor i samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet. Hun underviser i politikk, demokrati, styring, forvaltning, velferdsstatens historie, frivillige organisasjoner og samfunnsplanlegging innen folkehelse. Hun forsker på tema som sosial kapital, integrering, organisering, profesjonalisering og velferdsteknologi.
Mer informasjon om forfatteren

Vibeke Solbue

Vibeke Solbue er førsteamanuensis i pedagogikk med fokus på interkulturell pedagogikk, refleksivitet og narrative inquiry i sin forskning. Hun jobber på lærerutdanningen på Høgskulen på Vestlandet, institutt for religion, samfunnsfag og pedagogikk.
Mer informasjon om forfatteren