Bodil Ravneberg

Bodil Ravneberg

Bodil Ravneberg er professor i samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet. Hun underviser i politikk, demokrati, styring, forvaltning, velferdsstatens historie, frivillige organisasjoner og samfunnsplanlegging innen folkehelse. Hun forsker på tema som sosial kapital, integrering, organisering, profesjonalisering og velferdsteknologi.

Bøker av Bodil Ravneberg