Eva Mila Lindhardt

Eva Mila Lindhardt

Eva Mila Lindhardt er religionshistoriker og førstelektor ved Universitetet i Agder. Hun underviser i RLE (religion, livssyn og etikk) på ulike nivåer og på alle lærerutdanningene. Hun forsker på tema knyttet til lærerutdanning og barnehagefeltet.

Bøker av Eva Mila Lindhardt