Velg format

På lager
kr 519

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

4. utgave
Fjerde utgave er gjennomgående revidert for å gi plass til nye forskningsresultater, nye historier og den nyeste kunnskapen om hvilke virkninger tidlig krenkelseserfaring har på kroppens fysiologi og celler. Kjernetemaene fra førsteutgaven i 2005 er i økende grad blitt dokumentert av et flerfaglig forskningsfelt som viser helsefølgene av belastende erfaringer gjennom livet.

Boken handler om samspillet mellom de tre fenomenene kropp, erfaring og erfaringens betydning. Eller sagt på en annen måte, den handler om medisinens store dilemma: forholdet mellom den objektive, medisinske sannhet og pasientens subjektive erfaringer. Forfatterne opplever at klinisk praksis fortsatt ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette samspillet. De spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som har blitt syke av krenkelser.

Boken retter seg mot studenter og praktikere innenfor helsefag, medisin og psykologi. Forfatterne håper dessuten at personer som selv har blitt krenket, kan ha nytte av boken på to måter: til selv å forstå sammenhenger i eget liv, og til å hjelpe sine behandlere til å forstå hvilke følger erfaringene har fått.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215046891
  • Utgivelsesdato: 31.05.2021
  • Bokgruppe: 213

Anna Luise Kirkengen

Anna Luise Kirkengen er tidligere allmennlege og professor i allmennmedisin ved Norges arktiske universitet, UiT, i Tromsø. Inntil videre er hun seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.
Mer informasjon om forfatteren

Ane Brandtzæg Næss

Ane Brandtzæg Næss er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og er i spesialisering i psykiatri ved Molde sykehus. Hun kom inn som medforfatter ved 3. utgave.
Mer informasjon om forfatteren