Ane Brandtzæg Næss

Ane Brandtzæg Næss

Ane Brandtzæg Næss er utdannet lege fra Universitetet i Oslo, og er i spesialisering i psykiatri ved Molde sykehus. Hun kom inn som medforfatter ved 3. utgave.

Bøker av Ane Brandtzæg Næss