Anna Luise Kirkengen

Anna Luise Kirkengen

Anna Luise Kirkengen er allmennlege. Doktorgraden hennes handler om helsefølger av overgrepserfaring i barndommen. Hun er professor II ved universitetene i Tromsø og Trondheim og seniorforsker ved Ahus.

Bøker av Anna Luise Kirkengen