Anna Luise Kirkengen

Anna Luise Kirkengen

Anna Luise Kirkengen er tidligere allmennlege og professor i allmennmedisin ved Norges arktiske universitet, UiT, i Tromsø. Inntil videre er hun seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Bøker av Anna Luise Kirkengen