Velg format

På lager
kr 379

I begynnelsen var fortellingen

2. utgave
I denne boka møter vi fortellinger fra hinduisme, buddhisme, jødedom, sikhisme, kristendom og islam. Forfatterne tar for seg rivaliserende og problematiske fortellinger, menneskesyn i fortellingene og dilemmaer knyttet til narrativitet og identitetsdannelse. De tar også opp sentrale problemstillinger i tilknytning til fortellingens egenart.
Forholdet mellom fortelling og identitet i en senmoderne kontekst og bruk av fortelling i flerkulturelt perspektiv blir særlig belyst. Å bruke fortellinger i undervisningen gir en rekke gode muligheter, men forfatterne underslår heller ikke at det finnes utfordrende sider ved fortellingsdidaktikken.

Denne andre utgaven er grundig revidert, oppdatert og strammet inn. Kapitlet om sikhismen er nyskrevet.

«I begynnelsen var fortellingen» er skrevet for alle som er opptatt av fortelling og formidling av fortelling i det flerkulturelle Norge.

Informasjon om boka

  • Sider: 480
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215015958
  • Utgivelsesdato: 06.06.2011
  • Bokgruppe: 210

Halldis Breidlid

Halldis Breidlid er dosent ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, ved OsloMet. Sammen med Tove Nicolaisen har hun skrevet boka I begynnelsen var fortellingen, som har kommet ut på Universitetsforlaget i flere utgaver. Hun har også skrevet boka Sikher og boka Afrikansk religion og kristendom. Konflikt eller dialog. I tillegg har hun bidratt til en rekke andre fag- og pensumbøker. Hennes forskningsinteresser er sikhisme og sikher, buddhistiske tradisjoner, afrikanske tradisjonelle religioner, religionsmøter, literacy og fortellingstradisjoner.
Mer informasjon om forfatteren

Tove Nicolaisen

Tove Nicolaisen er professor emerita ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen, ved OsloMet. Sammen med Halldis Breidlid har hun skrevet boka I begynnelsen var fortellingen, som har kommet ut på Universitetsforlaget i flere utgaver. Hun har også skrevet boka Hinduer og boka Fortellingene om Rama og Sita, samt doktoravhandling om hvordan barn med hindubakgrunn opplever religions- og livssynsundervisningen i norsk skole. Hun har i tillegg bidratt til en rekke andre fag- og pensumbøker. Hennes forskningsinteresser er hindutradisjoner, religionsmøter/dialog, religionenes kunst og fortellingstradisjoner.
Mer informasjon om forfatteren