Velg format

kr 499
Forventet i salg 30.03.2023

I begynnelsen var fortellingen

3. utgave
Fortellingen har en sentral plass i alle religioner og livssyn.

I denne boka møter vi fortellinger fra hinduisme, buddhisme, jødedom, sikhisme, kristendom og islam, samt ulike måter å forstå disse fortellingene på. Forfatterne tar for seg rivaliserende og problematiske fortellinger, menneskesyn i fortellingene og dilemmaer knyttet til narrativitet og identitetsdannelse. De tar også opp sentrale problemstillinger som gjelder fortellingens egenart.

Å bruke religionenes fortellinger i undervisningen gir en rekke gode muligheter, men forfatterne diskuterer også utfordringer, og perspektiver som kan ivareta den enkeltes livssynsmessige identitet.

I begynnelsen var fortellingen er skrevet for alle som er opptatt av fortelling og formidling av fortelling. Denne tredje utgaven er grundig revidert og oppdatert. Blant annet har maktkritiske perspektiver blitt tydeligere, med vekt på dekonstruksjon, avkolonisering og motfortellinger.

Informasjon om boka

  • Sider: 480
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215055664
  • Utgivelsesdato: 30.03.2023
  • Bokgruppe: 217

Halldis Breidlid

Halldis Breidlid er dosent ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Sammen med Tove Nicolaisen har hun skrevet boka I begynnelsen var fortellingen, som har kommet ut på Universitetsforlaget i flere utgaver. Hun har i tillegg bidratt til en rekke andre fag- og pensumbøker. Hennes forskningsinteresser er buddhisme, sikhisme, religionsmøter og fortellingstradisjoner.
Mer informasjon om forfatteren

Tove Nicolaisen

Tove Nicolaisen er professor emerita ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen, ved OsloMet. Sammen med Halldis Breidlid har hun skrevet boka «I begynnelsen var fortellingen», som har kommet ut på Universitetsforlaget i flere utgaver. Hun har også skrevet en bok om Ramayana og doktoravhandling om hvordan norske barn med hindubakgrunn opplever religionsundervisningen i norsk skole.
Mer informasjon om forfatteren