Velg format

På lager
kr 689

Jordloven

Lovkommentar
Jordloven inneholder regler som gjelder arealbruk og vern. Den handler også om hvilken eiendoms- og bruksstruktur som ut fra den rådende landbrukspolitikken er hensiktsmessig. Reglene om driveplikt, omdisponering av dyrket og dyrkbar jord og om deling er sentrale. Ut over dette inneholder loven blant annet regler om organisering av landbruksmyndighetene.

Forfatterne kommenterer de enkelte paragrafene i loven. De gir ellers en kortfattet historisk oversikt over forløperne til gjeldende lov og belyser sammenhengen mellom jordloven og konsesjonsloven og forholdet til plan- og bygningsloven.

Boken passer for ansatte i offentlig forvaltning, advokater og dommere som trenger et oppslagsverk om regelverket knyttet til landbrukseiendommer og landbruksarealer.

Informasjon om boka

  • Sider: 160
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215033679
  • Utgivelsesdato: 04.05.2020
  • Bokgruppe: 221

Ingrid Aasen

Ingrid Aasen er cand.jur. fra UiO (1985). Aasen er fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet. Hun har hatt en sentral rolle i arbeidet med lovforarbeider og regelutvikling knyttet til jordloven i perioden fra 1988 fram til i dag.
Mer informasjon om forfatteren

Inger Sigrid Grette

Inger Grette er cand.jur. fra UiO (1976). Grette har fra 1985 til 2019 arbeidet som byråsjef/avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med ansvar blant annet for praktiseringen og regelutviklingen av jordloven.
Mer informasjon om forfatteren