Ingrid Aasen

Ingrid Aasen

Ingrid Aasen er cand.jur. fra UiO (1985). Aasen er fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet. Hun har hatt en sentral rolle i arbeidet med lovforarbeider og regelutvikling knyttet til jordloven i perioden fra 1988 fram til i dag.

Bøker av Ingrid Aasen