Inger Sigrid Grette

Inger Sigrid Grette

Inger Grette er cand.jur. fra UiO (1976). Grette har fra 1985 til 2019 arbeidet som byråsjef/avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet med ansvar blant annet for praktiseringen og regelutviklingen av jordloven.

Bøker av Inger Sigrid Grette