Velg format

På lager
kr 469

Kollegaveiledning i høyere utdanning

Ofte utfører lærere i høyere utdanning undervisning og veiledning alene. Samtidig vet vi at miljøene som lykkes best med å skape gode læringsmiljøer, gjerne har gode tradisjoner for samarbeid og erfaringsdeling. Denne forskningsbaserte boken presenterer helt konkrete metoder for kollegaveiledning og viser hvordan dette har blitt gjennomført i praksis i fire ulike miljøer ved UiO. Utgangspunktet for de fire innovasjonene var et ønske om nettopp å heve kvaliteten på undervisningen og veiledningen gjennom samarbeid og erfaringsdeling.

Ut fra erfaringene som er høstet gjennom dette prosjektet, drøfter de ulike kapitlene hva som kan hindre og fremme konstruktive kollegiale prosesser. Boken som helhet bidrar med ideer, erfaringer og forskningsbasert kunnskap som gir nyttig innsikt i hvordan man kan jobbe systematisk med kollegaveiledning.

Boken er relevant for undervisere og veiledere i høyere utdanning så vel som profesjonsutøvere i alle sektorer. Boken vil også være nyttig for ledere ved utdanningsinstitusjoner og i organisasjoner som ønsker å stimulere til en samarbeids- og delingskultur blant sine ansatte.

Bokens innhold bygger på innovasjonsprosjektet «Kollegaveiledning i undervisning og veiledning - En innovasjon rettet mot samarbeidspraksiser i norsk høyere utdanning». Bokens redaktører er professor Anne Line Wittek og førsteamanuensis Thomas de Lange. Begge er ansatt ved Institutt for pedagogikk ved Universitet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 232
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215048420
  • Utgivelsesdato: 02.08.2021
  • Bokgruppe: 215

Anne Line Wittek

Anne Line Wittek er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker og forskningsartikler om undervisning, læring og undervisningskvalitet i lys av sosiokulturelle perspektiver på læring. Som forsker har hun vært særlig opptatt av høyere utdanning som kontekst og læring gjennom samarbeid. Hun har vært involvert i flere forskningsprosjekter med fokus både på studenters og læreres læring. Wittek har omfattende undervisningserfaring og har jobbet med universitetspedagogikk i en årrekke.
Mer informasjon om forfatteren

Thomas de Lange

Thomas de Lange er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hans forskning retter seg mot både undervisning, samarbeidslæring, veiledning og kollegaveiledning i høyere utdanning. Han har også forsket på digitale praksiser i lærerutdanningen, videregående skole og i høyere utdanning og deltatt i og ledet flere eksterne finansierte forskningsprosjekter innen disse temaområdene. de Lange har også lang erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid i profesjonsrettede utdanninger og omfattende undervisningserfaring fra lærerutdanning og universitetspedagogikk.
Mer informasjon om forfatteren