Anne Line Wittek

Anne Line Wittek

Anne Line Wittek er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker og forskningsartikler om undervisning, læring og undervisningskvalitet i lys av sosiokulturelle perspektiver på læring. Som forsker har hun vært særlig opptatt av høyere utdanning som kontekst og læring gjennom samarbeid. Hun har vært involvert i flere forskningsprosjekter med fokus både på studenters og læreres læring. Wittek har omfattende undervisningserfaring og har jobbet med universitetspedagogikk i en årrekke.

Bøker av Anne Line Wittek