Thomas de Lange

Thomas de Lange

Thomas de Lange er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hans forskning retter seg mot både undervisning, samarbeidslæring, veiledning og kollegaveiledning i høyere utdanning. Han har også forsket på digitale praksiser i lærerutdanningen, videregående skole og i høyere utdanning og deltatt i og ledet flere eksterne finansierte forskningsprosjekter innen disse temaområdene. de Lange har også lang erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid i profesjonsrettede utdanninger og omfattende undervisningserfaring fra lærerutdanning og universitetspedagogikk.

Bøker av Thomas de Lange