Velg format

På lager
kr 369

Kropp, bevegelse og helse i barnehagen

3. utgave
Barn er kroppslige. Gjennom bevegelse lærer de om seg selv, om andre og sine omgivelser. Å gi barn gode kroppslige opplevelser er derfor en viktig del av barnehagens oppgave.

Personalets holdninger og egne erfaringer gir grunnlag for å forstå hvor viktig gode motoriske opplevelser og mestring er for barn. Velorganiserte bevegelsesrom i barnehagen som gir spenning og utfordring for alle barn, krever god tilrettelegging. God tilrettelegging krever kunnskap.

Boka presenterer ulike teorier om barn og motorikk, barn og helse, betydningen av friluftsliv og lek i natur. I tillegg tar forfatterne for seg ulike pedagogiske tilnærminger og didaktiske refleksjoner.

Den nye utgaven er grundig ajourført med hensyn til endringer i lov- og regelverk og oppdatert i tråd med nyere forskning og litteratur.

Boka er skrevet for studenter i barnehagelærerutdanningen, kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse, men den er også aktuell for alle som er opptatt av barn i bevegelse.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215047829
  • Utgivelsesdato: 04.09.2020
  • Bokgruppe: 893

Heid Osnes

Heid Osnes har hovedfag innenfor temaet fysisk aktivitet og utviklingshemning og har mange års erfaring som lærer for utviklingshemmede. Hun er opptatt av kropp og bevegelse og hvordan dette bør vektlegges i pedagogisk arbeid med barn og unge i ulike miljøer. Osnes er utdannet cand.scient. fra Norges Idrettshøgskole og er førstelektor ved Barnehagelærerutdanningen på OsloMet.
Mer informasjon om forfatteren

Hilde Nancy Skaug

Hilde Nancy Skaug skrev sin hovedoppgave i tilknytning til Beitostølen Helsesportsenter. Hun har arbeidet med ski og friluftsliv for barn, unge og voksne i Skiforeningen i 10 år. Skaug er utdannet cand.scient. fra Norges Idrettshøgskole og er førstelektor i fysisk fostring ved Barnehagelærerutdanningen på OsloMet.
Mer informasjon om forfatteren

Karen Marie Eid Kaarby

Karen Marie Eid Kaarby har skrevet en hovedfagsoppgave om barns kartforståelse. Hun er opptatt av læring generelt, den kroppslige leken i ulike utemiljøer og hvordan naturen byr på unike muligheter for gode situasjoner for lek og læring. Kaarby er utdannet cand.scient. fra Norges Idrettshøgskole og er førstelektor ved Barnehagelærerutdanningen på OsloMet.
Mer informasjon om forfatteren