Velg format

kr 1 399
Forventet i salg 01.03.2021

Likestillings- og diskrimineringsloven

Lovkommentar

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215032405
  • Utgivelsesdato: 01.03.2021
  • Bokgruppe: 221
Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling skal forstås bredt og er ment å omfatte likeverd, like muligheter og like rettigheter. Det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven stiller krav om aktivt arbeid for likestilling og forbyr diskriminering. Den gir også regler om håndheving og om hvilke rettslige reaksjoner som finnes dersom loven er brutt.
Denne lovkommentaren gir grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven og vil være svært nyttig for alle jurister, advokater, dommere og andre som jobber med spørsmål knyttet til likestilling og diskriminering.

Anne Jorun Bolken Ballangrud

Mer informasjon om forfatteren