Margrethe Søbstad

Margrethe Søbstad

Margrethe Søbstad er cand.jur. fra UiO (1995). Hun er juridisk fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og har tidligere arbeidet i Justisdepartementet, som dommerfullmektig, og som advokat.

Bøker av Margrethe Søbstad