Anne Jorun Bolken Ballangrud

Anne Jorun Bolken Ballangrud

Anne Jorun Bolken Ballangrud er master i rettsvitenskap (2007). Hun er seniorrådgiver i Kulturdepartementet og har tidligere arbeidet i blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet og Barne- og likestillingsdepartementet.

Bøker av Anne Jorun Bolken Ballangrud