Velg format

På lager
kr 449

Marginalitet, sårbarhet, mestring

Metodiske utfordringer i praksisnær forskning
I «Marginalitet, sårbarhet og mestring» ser vi nærmere på hvordan sårbare tema kan håndteres i forskningen.
Hvordan kan vi skape en god samtalesituasjon preget av tillit og gjensidighet? Er det tema vi bør unngå eller ting vi bør være særlig varsomme med ta opp? Er det bestemte metodiske tilnærminger som er særlig egnet når vi snakker om sårbare tema? Og hvilken betydning har tid og sted for gjennomføring av intervjuer eller samtaler?

Mestring av sårbarhet belyses gjennom ulike prosjekteksempler med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Boka diskuterer også forskerrollen i prosjekter der vi kommer tett på mennesker i vanskelige livssituasjoner. Dette er ikke en metodebok, men heller en bok med eksempler på ulike tilnærminger innen forskning på sårbarhet.

«Marginalitet, sårbarhet og mestring» er relevant for helse- og sosialfagene, i tillegg til psykologi, sosiologi og pedagogikk.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029801
  • Utgivelsesdato: 20.06.2018
  • Bokgruppe: 213

Patrick Kermit

Patrick Kermit er ansatt som professor i funksjonshemming og samfunn, NTNU, Trondheim. Han arbeider innen disiplinene funksjonshemmingsforskning og bioetikk. Kermit har særlig forsket på hørselshemmede barn og har arbeidet i flere år med utdanning av tegnspråktolker. Han har publisert en rekke artikler og kapitler i bøker på nordiske språk, engelsk og tysk. Flere av disse publikasjonene problematiserer spesialpedagogiske praksiser i lys av etiske betraktninger.
Mer informasjon om forfatteren

Berit Berg

Berit Berg er forskningsleder ved avdeling Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning og professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU
Mer informasjon om forfatteren