Patrick Kermit

Patrick Kermit

Patrick Kermit er ansatt som professor i funksjonshemming og samfunn, NTNU, Trondheim. Han arbeider innen disiplinene funksjonshemmingsforskning og bioetikk. Kermit har særlig forsket på hørselshemmede barn og har arbeidet i flere år med utdanning av tegnspråktolker. Han har publisert en rekke artikler og kapitler i bøker på nordiske språk, engelsk og tysk. Flere av disse publikasjonene problematiserer spesialpedagogiske praksiser i lys av etiske betraktninger.

Bøker av Patrick Kermit