Velg format

På lager
kr 419

Masteroppgaven i samfunnsfag

en håndbok for lærerstudenter
Denne boka viser hvordan du som lærerstudent skriver en masteroppgave i samfunnsfag.

Strukturen i boka er bygget opp på samme måte som strukturen i en masteroppgave, og boka presenterer et bredt tilfang av teorier, kvalitative metoder og ulike former for empiri. Forfatterne innleder med en overordnet diskusjon omkring hva som kreves i den vitenskapelige sjangeren, slik som forskningsetikk, skrivemåter, formalia og den konstruktive kritikken: det å gi og motta kritikk. Ved å gjennomgående presentere eksempler fra konkrete masteroppgaver gir boka en praksisnær framstilling. Boka er egnet som en innføring i teori og kvalitativ metode og vil være nyttig både som håndbok for veilederen og for dem som skal undervise i vitenskapsteori og metode ved lærerutdanninga.

Målgruppe for boka er lærerstudenter i samfunnsfag, KRLE, PEL, veiledere og forelesere i høyere utdanning. Boka imøtekommer et stort behov i norsk lærerutdanning. Fra og med studieåret 2021/22 skal det første kullet med lærerstudenter i Norge skrive en obligatorisk masteroppgave som siste del av lærerutdanninga.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049755
  • Utgivelsesdato: 30.08.2021
  • Bokgruppe: 225

Henrik Edgren

Henrik Edgren, universitetslektor ved Uppsala universitet i utdanningshistorie, prefekt ved lærerutdanninga samme sted 2013-2020, førsteamanuensis II ved USN (tilknyttet læremiddelsatsingen). En rekke publikasjoner nasjonalt og internasjonalt.
Mer informasjon om forfatteren

Merethe Roos

Merethe Roos er professor i historie ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har også undervisningserfaring fra flere andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Hun er forfatter av en rekke bøker og artikler, både nasjonalt og internasjonalt, og har også redigert en rekke antologier. Merethe Roos har vært redaktør for Norsk Pedagogisk Tidsskrift siden 2013.
Mer informasjon om forfatteren

Kari Hernæs Nordberg

Kari H. Nordberg, førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved USN. Bakgrunn som sosiolog og historiker. Tilknyttet læremiddelsatsningen, og underviser i samfunnsfag ved grunnskolelærerutdanningen.
Mer informasjon om forfatteren