Kari Hernæs Nordberg

Kari Hernæs Nordberg

Kari H. Nordberg, førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved USN. Bakgrunn som sosiolog og historiker. Tilknyttet læremiddelsatsningen, og underviser i samfunnsfag ved grunnskolelærerutdanningen.

Bøker av Kari Hernæs Nordberg