Velg format

På lager
kr 679

Matematikk for lærere 1

6. utgave
«Matematikk for lærere» er et populært, gjennomprøvd og gjennomarbeidet læreverk. De to bindene dekker alle de sentrale emnene for matematikk i grunnutdanningen.

«Matematikk for lærere» er tilpasset grunnskolelærerutdanningens trinn 1-7, men kan også brukes for trinn 5-10. I bind 1 får leseren en grundig innføring i emnene tall og tallregning, algebra og funksjoner, både matematikkfaglig og med sikte på undervisning. Boka tar for seg problemstillinger rundt det å undervise i matematikk.

Emnene geometri, kombinatorikk, sannsynlighet og statistikk behandles i «Matematikk for lærere 2», 6. utgave.

Denne sjette utgaven er grundig gjennomgått og oppdatert. Flere oppgaver er lagt til, blant annet eksamensoppgaver til hvert tema. Bøkene foreligger nå for første gang i farger, med en mer moderne layout.

«Matematikk for lærere» legger til rette for at faglig og didaktisk innsikt utvikles sammen. Verket danner et solid grunnlag for studenter som vil bli gode matematikklærere og styrke matematikkunnskapene i grunnskolen.

Forfatterne er Per Arne Birkeland, Trygve Breiteig og Rolf Venheim, alle med lang undervisningserfaring fra Universitetet i Agder.

Informasjon om boka

  • Sider: 392
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028941
  • Utgivelsesdato: 10.01.2018
  • Bokgruppe: 219

Per Arne Birkeland

Per Arne Birkeland er universitetslektor i matematikk ved Universitetet i Agder. Han har lang undervisningserfaring fra grunnskolen og de siste årene fra lærerutdanningen ved Universitetet i Agder. Han har også erfaring som kursholder for lærere i skolen.
Mer informasjon om forfatteren

Trygve Breiteig

Trygve Breiteig er dosent i matematikk ved Universitetet i Agder. Han har mange års undervisningserfaring og har skrevet lærebøker for høyskole og grunnskole. Han er en erfaren kursholder og har deltatt i utviklingen av nye læreplaner.
Mer informasjon om forfatteren

Rolf Venheim

Rolf Venheim var førsteamanuensis i matematikk ved Universitetet i Agder. Han har mange års bred undervisningserfaring fra grunnskole og lærerutdanning, og har skrevet lærebøker for grunnskole og høyskole/universitet (lærerutdanning). Han har holdt tallrike kurs over hele landet, og har hatt sentrale oppgaver i utvikling av læreplaner.
Mer informasjon om forfatteren