Trygve Breiteig

Trygve Breiteig

Trygve Breiteig er dosent i matematikk ved Universitetet i Agder. Han har mange års undervisningserfaring og har skrevet lærebøker for høyskole og grunnskole. Han er en erfaren kursholder og har deltatt i utviklingen av nye læreplaner.

Bøker av Trygve Breiteig