Rolf Venheim

Rolf Venheim

Rolf Venheim var førsteamanuensis i matematikk ved Universitetet i Agder. Han har mange års bred undervisningserfaring fra grunnskole og lærerutdanning, og har skrevet lærebøker for grunnskole og høyskole/universitet (lærerutdanning). Han har holdt tallrike kurs over hele landet, og har hatt sentrale oppgaver i utvikling av læreplaner.

Bøker av Rolf Venheim