Velg format

På lager
kr 319

Mestringskatten - Gruppemanual

Kognitiv atferdsterapi for barn med angst
Manualen er et tillegg som skal brukes sammen med den individuelle manualen for Mestringskatten. Mestringskatten (Coping cat) er et strukturert behandlingsprogram for barn og ungdom med angst.
Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi. Behandlingen er evaluert i flere undersøkelser, og det er empirisk støtte for at Coping cat-programmet er et lovende program for behandling av angstlidelser hos barn.

Behandlingen går over 12 uker. De første 6 timene benyttes til psykoedukasjon, og de siste 6 timene er avsatt til eksponeringstrening. Behandlingen er strukturert, og det foreligger både en manual for terapeuter og en arbeidsbok som barnet bruker i timene.

Gruppemanualen skal benyttes som et supplement til den individuelle manualen og gir informasjon om hvordan behandlingen kan tilpasses for å gjennomføre gruppebehandling for barn med angst. De første tre timene er fortsatt individuelle, mens 4 - 12 time gjennomføres i gruppe. Med utgangspunkt i den individuelle manualen gis det time for time forslag til hvordan aktivitetene kan gjennomføres i gruppe og det foreslås tilleggsaktiviteter for gruppen.

"Et nytt behandlingsopplegg hvor barn gradvis eksponeres for det de er redde for, viser gode resultater." (Om Mestringskatten på Forskning.no)

Informasjon om boka

  • Sider: 36
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215013251
  • Utgivelsesdato: 05.11.2008
  • Bokgruppe: 224

Kristin D. Martinsen

Kristin Martinsen er psykolog og siviløkonom og arbeider ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør. Hun har også privatpraksis med hovedfokus på kognitiv terapi og er godkjent kognitiv veileder. Kristin interesseområder inkluderer forebygging og behandling av emosjonelle lidelser som angst og depresjon. Hun er opptatt av tidlig intervensjon og fleksibel og individuelt tilpasset behandling. Hun har i flere år arbeidet for å fremme den norske versjonen av Coping cat behandlingen.
Mer informasjon om forfatteren

Philip C. Kendall

Philip C. Kendal er professor ved Temple University, USA, og er en av verdens fremste forskerer på angst hos barn og ungdom. Han har i løpet av sin karriere blant annet utviklet behandlingsprogrammet Coping Cat.
Mer informasjon om forfatteren