Velg format

kr 529

Militær leder- og ledelsesutvikling i teori og praksis

Ledelse er et kjernebegrep i fagmilitær yrkesutøvelse og identitet. Systematisk og kvalitetsdrevet leder- og ledelsesutvikling blir derfor viktig for å skape kampkraft og kulturell troverdighet i militære organisasjoner. Samtidig er ledelse som fag et abstrakt, mangehodet fenomen innen utdanningen i Norges forsvarsmakt. Mangfoldet er stort på tvers av våpengrener og gjennom personellets karriereløp.

Denne boken er et resultat av et aksjonsforskningsprosjekt der målet har vært å fremskaffe systematisk, helhetlig, fokusert og forskningsbasert tilnærming til hvordan og hvorfor Forsvaret utvikler og gjennomfører leder- og ledelsesutvikling ved våre militære skoler. Vet vi om dagens praksis har den ønskede virkningen? Og hvordan kan lederutvikling gjøres annerledes eller bedre?

Bidragene i boken gir et tverrsnitt av praksis, utdanning og forskning på lederutvikling. Bidragsyterne spenner fra garvede praktikere via engasjerte pedagoger til akademikere, med militært utdannet personell i alle gruppene.

Boken er primært tiltenkt Forsvarets egne utdanningsinstitusjoner. Neste målgruppe er utøverne av praktisk leder- og ledelsesutvikling i Forsvarets linjeorganisasjon, som for eksempel ledere på flere nivåer samt HR-personell. Og ikke minst håper vi å stimulere til debatt og inspirasjon innen fagfeltet av lederutviklere i sivilsamfunnet.

Informasjon om boka

  • Sider: 556
  • Språk: Bokmål, Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215064703
  • Utgivelsesdato: 24.08.2023
  • Bokgruppe: 222

Rino Bandlitz Johansen

Rino Bandlitz Johansen (f. 1965) har en master i militære studier fra Forsvarets høgskole og en Phd fra Universitetet i Bergen. Han har bred operativ tjeneste som fartøyssjef i marinen, og er for tiden professor i militær ledelse ved Forsvarets stabsskole. Bandlitz er redaktør av boken «Militær ledelse» (2019), Fagbokforlaget.
Mer informasjon om forfatteren

Jan Ketil Arnulf

Jan Ketil Arnulf (f. 1960) er professor ved Handelshøyskolen BI, spesialist i klinisk psykologi og i arbeids- og organisasjonspsykologi og professor II ved Forsvarets høgskole. De siste årene har han konsentrert sin forskning om hvordan ledelse utøves og skapes. En av hans mange forskningsinteresser er nettverk og makt. Arnulf er en ettertraktet, engasjerende og uredd foreleser. For å få vite mer om hva Jan Ketil Arnulf jobber med se: www.ketilarnulf.no.
Mer informasjon om forfatteren