Rino Bandlitz Johansen

Rino Bandlitz Johansen

Rino Bandlitz Johansen (f. 1965) har en master i militære studier fra Forsvarets høgskole og en Phd fra Universitetet i Bergen. Han har bred operativ tjeneste som fartøyssjef i marinen, og er for tiden professor i militær ledelse ved Forsvarets stabsskole. Bandlitz er redaktør av boken «Militær ledelse» (2019), Fagbokforlaget.

Bøker av Rino Bandlitz Johansen